تایر 750/16 ULN بارز

650,000 تومان

مناسب برای محور عقب انواع کامیونت و وانت نیسان