تایر 315/80/22.5 HB800 بارز

1,650,000 تومان

فرمانپذیری خوب  مصرف سوخت کمتر  شیار زنی مجددبدون تیوب 30 ماه خدمات پس از فروش

  • تایر رادیال تمام سیمی از نوع بدون تیوب با طرح آج ویژه تمام ریب مناسب نصب در کلیه محورهای اتوبوس شهری و بین شهری
  • دارای فرمان پذیری و قابلیت مانور بسیار خوب ناشی از ساختار مناسب و نیز طراحی ویژه قسمت رویه
  • مقاوم در برابر شرایط لغزنده جاده ناشی از شیارهای فرعی روی 4 ردیف ریب میانی تایر
  • دارای قابلیت دفع سنگ از میان شیارها
  • دارای منجیدی بسیار منسجم و مناسب برای روکش تایر پس از فرسایش اولیه رویه