تایر 12.00/20 KMN بارز

1,540,250 تومان

مخصوص محور جلوی انواع خودروی سنگین و کامیون