تایر 12.00/24 UTN بارز

1,540,250 تومان

مخصوص محور جلوی انواع خودروی سنگین و کامیون