نمایش دادن همه 3 نتیجه

بارز (3)

تایر 1200/24 بارز ULN نیم دنده

۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  1 حلقه لاستیک 1200/24 بارز ULN نیم دنده کامیونی این تایر در بخش فروش عمده لاستیک بارز فروشگاه لاستیک کلیک تایر نیز برای فروش به صورت عمده به فروشندگان و توزیع کننده در استان های تهران و البرز قرار دارد.

تایر 1200/24 بارز KMN چهار خط

۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  1 حلقه لاستیک 1200/24 بارز KMN چهار خط کامیونی این تایر در بخش فروش عمده لاستیک بارز فروشگاه لاستیک کلیک تایر نیز برای فروش به صورت عمده به فروشندگان و توزیع کننده در استان های تهران و البرز قرار دارد.

تایر 1200/24 بارز UTN دو خط

۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  1 حلقه لاستیک 1200/24 بارز دو خط UTN کامیونی این تایر در بخش فروش عمده لاستیک بارز فروشگاه لاستیک کلیک تایر نیز برای فروش به صورت عمده به فروشندگان و توزیع کننده در استان های تهران و البرز قرار دارد.