کلیک تایر پلتفرمی است که با تکیه بر تجربه اداره کنندگان آن در صنعت تایر و لاستیک کشور ایجاد شده است.

در این پلتفرم تایرهای موجود به 2 روش مختلف به فروش می‌رسد: